Nacionalna sluzba za zapošljavanje - konkursi za subvencije

Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje za  Beograd obavestila je nezaposlene sugrađane i poslodavce da je počela realizacija Aktivnih mera zapošljavanja u 2013. godini, a da su aktuelni javni pozivi i konkursi u toku.

Objavljeni su javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje, poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta, javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova, javni pozivi za realizaciju programa stručna praksa, programa sticanja praktičnih znanja i učešće u finansiranju obuke na zahtev poslodavca.

Takođe, objavljeni su i javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva, za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima i za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom.

U toku su i javni pozivi nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje i poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti.

Kako je saopšteno, zahvaljujući aktivnim merama i programima podrške pri zapošljavanju planirano je da se u ovoj godini u Srbiji zaposli 70.000 nezaposlenih lica.

Izvor: Gde investirati, Tanjug