Dobrodošli

Info centar za Internet plaćanja Visa karticom
CALL Centar
Facebook
E-banking podrška za pravna lica
Sertifikati

GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM VEZANOM ZA EVRO

 

USLOVI FINANSIRANJA

Iznos Zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita
Valuta kredita 978 - EUR
Rok otplate

Do 84 meseca

Depozit

Minimum 30,00% od vrednosti zahteva za kredit

Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou)

14,50% - 17,00% godišnje

Naknada banke 2,00% jednokratno, minimum 1.000,00 dinara

Način otplate kredita

Jednaki mesečni anuiteti

Obezbeđenje
 

U zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti

 

REPREZENTATIVNI PRIMER na dan 06.06.2013.

Iznos 5.000,00 EUR
Visina plate/penzije

36.200,00 RSD

Rok otplate

84 meseca

Valuta kredita

978 - EUR

Depozit

1.500,00 EUR

Nominalna kamatna stopa (fiksna, na godišnjem nivou)

14,50%

Naknada banke 11.345,55 RSD (100,00 EURa po srednjem kursu NBS na dan 06.06.2013.)

Visina mesečnog anuiteta

92,65 EUR (otplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate anuiteta)

Obezbeđenje

Menica korisnika kredita

Ostali troškovi 

246,00 RSD - Kreditni biro korisnik

50,00 RSD - menica

Ukupan iznos za povraćaj

7.828,60 EUR

Efektivna kamatna stopa

15,29% na godišnjem nivou

Kreditni kalkulator

 

0800 100 111

krediti.stanovnistvo@cacanskabanka.co.rs